Brána priestorových informácií

ATLAS OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA

Publikácia Atlas obyvateľstva Slovenska vznikla v rámci štátneho programu výskumu a vývoja "Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti" v projekte Zmeny domografického vývoja Slovenska, Atlas obyvateľstva Slovenska. Účelom Atlasu bola kartografická intepretácia demografickej situácie na Slovensku. Ide o prvé kmplexné spracovanie všetkých základných infromácií o vývoji, rozmiestnení, bývaní dynamike, štruktúrach a prognózach vývoja obyvateľstva Slovenska.

Atlas vyšiel v roku 2006 v knižnej forme ako aj vo forme e-book na CD.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk