Brána priestorových informácií

GeoIS Projektovanie IS

Analýza súčasného stavu a návrh riešení Inventarizácia, katalogizácia a integrácia priestorových a nepriestorových údajov všetkých zložiek ŠGÚDŠ na jednotnú databázovú platformu Návrh štruktúry a realizácia geodatabázového servera vrátane konverzií a vytvorenia geologických údajov prostredníctvom technológií SDE (Spatial database engine) Vývoj a publikovanie mapových služieb v prostredí mapového servera Vývoj priestorových a nepriestorových aplikačných prototypov v prostredí aplikačného GIS servera.

  • Projekty:
  • GeoIS
  • UKE SAV

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk