Brána priestorových informácií

UKE SAV

Projekt predstavuje komplexné riešenie informačného systému pre potreby všetkých vedecko-výskumných aktivít Ústavu krajinnej ekológie.

Pozostáva z dodávky hardvérových komponentov od serverov cez desktopové PC a notebooky až po mobilné terénne zariadenia pre zber údajov a špecializované prístroje krajinnoekologického výskumu. V rámci softvérových riešení boli dodané štandardné licencované GIS softvéry pre serverové ale aj klientske potreby, ale aj špecializované komponenty vyvíjané pre potreby projektu. Súčasťou bola aj dodávka mimoriadne rozsiahleho databázového systému zameraného na krajinno-ekologické a podporné údaje. Systém ako celok tvorí silný nástroj pre vedecko-výskumné aktivity ústavu s možnosťou efektívneho využívania priestorových údajov, analytických GIS nástrojov, mapových a geoprocesingových služieb a nástrojov spracovania údajov DPZ prostredníctvom web-gisových a desktopových aplikácií. Zároveň je schopný interoperabilne poskytnúť vybrané údaje a služby klientom mimo ústavu a rovnako používať štandardizované zdroje z externých prostredí.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk