We are the beasts in GIS

Geovedné disciplíny

Geografické informačné systémy

Digitálna kartografia

Výskumná, prieskumná a konzultačná činnosť v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania. Prepojenie s GIS technológiami nám umožňuje efektívne mapovať, vizualizovať, analyzovať a interpretovať údaje, aby sme pochopili vzťahy, vzory a trendy v geosystéme.

gd

Konzultačno-poradenské aktivity, návrh a napĺňanie priestorových databáz, interpretácia údajov, analýzy a modelovanie, programovanie a publikovanie serverovej GIS funkcionality, programovanie webových a mobilných mapových GIS aplikácií, správa aplikačných a geodatabázových GIS serverov, integrácia GIS s externými informačnými štruktúrami.

gis

Spracovanie geograficky viazaných údajov do tematických digitálnych máp, ktoré môžu byť finalizované ako samostatné listy, alebo ako súborné diela – atlasy. Využívame ich ako podklad pre publikovanie informačných systémov, elektronických kníh, alebo tlačených máp a atlasov.

dk

tvorba desktopových, webových a mobilných aplikácií

Projekty


Geois

Projektovanie IS

Uke SAV

Informačný systém pre UKE SAV

Atlas obyvateľstva Slovenska

Klimatický atlas Slovenska

Atlas krajiny České republiky

Atlas krajiny Slovenskej republiky

eNVEL

ISSOP

Novinky

Komplexný Web GIS systém pre hydrologické analýzy


Sprístupnili sme aplikaciu pre verejnosť


RUSESSpracovanie 42 Regionálnych územných systémov ekologickej stability sa blíži do finále.

Kontaktujte nás

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk
facebook