Brána priestorových informácií

Náš tím

RNDr. Dalibor Maďar

generálny riaditeľ

Mgr. Dušan Kočický, PhD.

výrobný riaditeľ

Ing. Martin Kohút

obchodný riaditeľ

RNDr. Juraj Pauk

vedúci odboru informačných technológií

RNDr. Martin Maretta, PhD.

vedúci odboru geovedných disciplín

Ing. Ivana Špilárová

zástupca výrobného riaditeľa, špecialista geoekológ

Ing. Júlia Slížová

asistentka riaditeľa spoločnosti

Mgr. Vazan Vladimír

špecialista programátor

Ing. Renáta Rákayová

zodpovedný riešiteľ geoekológ

Mgr. Ing. Boris Ivanič

špecialista GIS analytik

Andrej Hudec

špecialista programátor

Ing. Martin Zápotocký, PhD.

programátor GIS aplikácií

RNDr. Ivan Zvara

Ing. Radovan Pondelík, PhD.

špecialista ekológ

Mgr. Peter Štec

špecialista na geografiu a modelovanie priestorových procesov

pridajte sa k nám

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk
facebook