BLEskové POvodne SK - projekt v spolupráci so SAV!

Náš ďalší projekt v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorý sme sa rozhodli predstaviť pri príležitosti osláv výročia 70. rokov od ich založenia. Nesie názov „Identifikovať miesta v rámci SR, kde je pravdepodobnosť výskytu bleskovej povodne kritická“ - a samozrejme s príslušnými návrhovými opatreniami pre jej prevenciu alebo elimináciu.

Bleskové povodne môžeme charakterizovať ako tie, ktoré nevie predpovedať nikto, pretože sú prekvapivé a náhodné, ničia majetok alebo berú životy kľudne aj pol hodinku po „letnej prietrži mračien“.

A aj keď sa nedajú predpovedať a to ani po ukončení tohto projektu, budeme vedieť s 99% pravdepodobnosťou, že sa tam v priebehu niekoľkých rokov vyskytne povodeň.

Naša spoločnosť ESPRIT spol. s.r.o. neustále pracuje na vylepšeniach pre tento projekt a nie je to len o náhode, že naše hydrologické modely a analýzy meteorologických údajov, ktoré nám poskytujú partneri zo SAV na projekte BLEPOSK, povedú ku cielenej protipovodňovej ochrane modro-zelenými opatreniami v malých mierkach na úrovni obcí prípadne mikropovodí.

Našim cieľom je ochrana proti nežiadúcim prírodným rizikám, ktoré by mohli viesť k nepríjemným komplikovaným udalostiam. Vďaka spolupráci so SAV sme mohli realizovať ďalší projekt, ktorý viedol k lepšej protipovodňovej ochrane.