Získali sme grant na realizáciu procesného auditu!

Získali sme ho vo výzve „Národný projekt NPC v regiónoch“, poskytovaný Ministerstvom hospodárstva SR a vykonávaný prostredníctvom Slovak Business Agency, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a Centrum vedecko-technických informácií SR. 

Hlavným cieľom procesného auditu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj produktov a služieb. 

Taktiež chceme zefektívniť strategické plánovanie rozvoja a zefektívniť procesy, čo následne vyústi do vyššej spokojnosti klientov. 

Hlavnými bodmi procesného auditu bude vylepšenie procesov ako strategický manažment, obchod, marketing, vývoj a výskum, a pod. 

Tešíme sa, že sa nám darí pracovať na rozvoji a raste spoločnosti.