Rozšírili sme report pre potenciál poľnohospodárstva

Máme pre vás novinky na našej webovej aplikácii Opýtajte sa Alberta!

Neustále sa snažíme vyvíjať a zdokonaľovať náš systém, aby dokázal, čo najpresnejšie fungovať a spĺňať požiadavky našich klientov.

Najnovšie sme pridali nové rozšírenia v reporte potenciálu pre poľnohospodárstvo:

Aktualizovali sme tabuľku obsahujúci zoznam užívateľov poľnohospodárskej pôdy na pozemku.

Taktiež sme pridali časť popisujúcu hydromelioračné zariadenia (v správe Hydromeliorácie, š.p.), ktoré sa nachádzajú na pozemku.

Nakoniec sme pridali časť popisujúcu regulácie viazané na poľnohospodárskej pôde vyplývajúce z Dusičnanovej smernice.

Informácie rozširujú pôvodný obsah potenciálu o tieto doplňujúce informácie tak, aby pomohli našim používateľom v procese rozhodovania sa prevažne v rámci aktivít spojených s poľnohospodárstvom.