Smart konferencia v Prešove

V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou sa nám podarilo byť súčasťou „Smart konferencie“ v Prešove.

Vďaka modelu „Triple Helix“ uplatňujeme víziu spolupráce s akademickou pôdou a územným celkom.

V rámci konferencie sme diskutovali na tému zefektívnenia a inovácie procesov v predmetných odborných témach a hľadali nové inovatívne riešenia pre obyvateľov Prešovského kraja, ktoré by mohli zefektívniť dialóg medzi odbornými pracovníkmi kraja a externými partnermi.