ENVIROMESTO 2021

Nadviazali sme spoluprácu s ŠOP SR ! Podarilo sa nám uzatvoriť Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.

Naším cieľom je cieľavedomá spolupráca v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania a ostatných vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít súvisiacich predovšetkým s ochranou a využívaním prírody, krajiny a tvorbou životného prostredia.