Predstavujeme nový informačný systém pre orgány krízového riadenia!

Naša spoločnosť Esprit spol. s. r. o. v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pripravila pre všetky orgány krízového riadenia nový informačný systém.

A ako výsledok spolupráce, ktorú sme nedávno uzavreli so Žilinskou univerzitou v Žiline sa na tomto projekte podieľala s nami taktiež aj Fakulta bezpečnostného inžinierstva, ktorá sa postarala o metodiku posudzovania rizík.

Vďaka tomuto systému budú môcť osoby, ktoré sa ocitnú v stave núdze, komunikovať a žiadať pomoc od štátu.

Práve digitalizácia a spracovanie prostredníctvom elektronických formulárov pomôže inštitúcii premeniť sa na moderný a sofistikovaný úrad 21. storočia. V tomto duchu sme sa podieľali ako hlavní dodávatelia na vytvorení informačného systému, ktorý umožňuje prezerať vybrané položky štátnych rezerv podľa rôznych kritérií a vzápätí vytvoriť žiadosť o ich poskytnutie, a tak riešiť mimoriadnu situáciu v danej lokalite.

Tento informačný systém má byť náhrada za vybavovanie žiadosti prostredníctvom písomnej korešpondencie, a tak zrýchliť a zefektívniť riešenie krízových situácií. Hlavné funkcie informačného systému zahŕňajú výber materiálu online a sledovanie rizík prostredníctvom mapového portálu, cez ktorý je možné sledovať históriu výstrah za posledných 14 rokov, pričom údaje sú pravidelne aktualizované.

Taktiež umožní orgánu krízového riadenia podať žiadosť o poskytnutie, výpožičku alebo nájom štátnych hmotných rezerv, rýchlo komunikovať a koordinovať sa so zamestnancami Správy rezerv, vyhľadať umiestnenie jednotlivých skladov a stredísk a sledovať riziká vzniku mimoriadnych situácii na základe historických dát.

Poskytnúť môžu napr. prostriedky určené pre zabezpečenie dočasného ubytovania obyvateľstva, technické podporné prostriedky, cisternu na pitnú vodu alebo aj prostriedky na riešenie pandémie.

Na využitie služieb Informačného systému je potrebná registrácia prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu člena orgánu krízového riadenia a po vyplnení požadovaných údajov prebehne proces schválenia, po ktorom je umožnený plnohodnotný prístup do systému.

A aj keď dúfame, že sa nikdy neocitnete v situácii, aby ste museli využiť služby informačného systému, veríme, že pre orgány krízového riadenia budú v prípade núdze tieto informácie nápomocné.