GIS day

Naši kolegovia Martin Zápotocký a Veronika Soldánová predstavili riešenia na online evente GIS Day 2022!

Prednášali na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a taktiež sa prezentáciám venovali na Stavebnej fakulte na Žilinskej univerzite v Žiline.

Sme radi, že sa nám podarilo v rámci tejto udalosti podeliť o úspechy a inšpirovať ostatných v GIS svete.