Produkty

Opýtajte sa Alberta

Analytická aplikácia umožňujúca podrobnú analýzu pozemkov z pohľadu možných rizík a obmedzení. Aplikácia prináša analýzu na viacerých úrovniach. Začína na úrovni základnej detekcie rizík a vyhodnotením ich počtu až po detailné rozbory na úrovni vyznačenia v teréne a topografického a ortofotografického zobrazenia daného územia.

ISSOP PRIPRAVUJEME!

Komplexný simulačný a modelovací nástroj, ktorý obsahuje nástroje a rozsiahlu databázu vstupných geografických podkladov pre zrážkovo-odtokové modelovanie, modelovanie erózie a šírenia znečistenia, prispôsobený slovenským fyzickogeografickým podmienkam.

Komplexný web GIS pre hydrologické analýzy PRIPRAVUJEME!

Priestorové informácie o krajinnom systéme s priamym alebo sprostredkovaným vplyvom na vodné stavby.

Partneri