05. 09. 2023

V rámci rozvoja spoločnosti a získavania nových skúseností sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať grant na realizáciu procesného auditu.

12. 07. 2023

Náš ďalší projekt v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorý sme sa rozhodli predstaviť pri príležitosti osláv výročia 70. rokov od ich založenia.

30. 06. 2023

Esprit spol. s. r. o. sa v spolupráci s SAV podieľa na projekte „Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu“. Hlavným cieľom je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a ESPRIT spol. s. r. o.

29. 06. 2023

Sme radi, že s vami môžeme zdieľať informáciu o tom že naša spoločnosti ESPRIT spol. s. r. o. podpísala s Európskou Agentúrou CINEA, ako delegátom Európskej Komisie, zmluvu na projekt FLOPRES.

27. 06. 2023

Naša spoločnosť Esprit spol. s. r. o. v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pripravila pre všetky orgány krízového riadenia nový informačný systém.

09. 06. 2023

Len nedávno sa naša spoločnosť ESPRIT spol. s. r. o. zúčastnila na konferencii, kde sme predstavili náš ďalší projekt týkajúci sa problematiky v súvislosti s bleskovými povodňami.

08. 06. 2023

Naša spoločnosť ESPRIT sa zúčastnila na konferencii, ktorú organizovala Akadémia NARKS.

19. 02. 2023

Vedeli ste, že v roku 2022 sme zrealizovali analýzy pre vyše 48.000 pozemkov? Prezrite si jednoduchý prehľad našich aktivít, ktoré sme aktívne zvládli v priebehu roka 2022.

01. 08. 2022

Nadviazali sme spoluprácu s ŠOP SR !  Podarilo sa nám uzatvoriť Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.