27. 03. 2024

Máme pre vás novinky na našej webovej aplikácii Opýtajte sa Alberta!
Neustále sa snažíme vyvíjať a zdokonaľovať náš systém, aby dokázal čo najpresnejšie fungovať a spĺňať požiadavky našich klientov.

17. 05. 2023

Spoločnosť ESPRIT s.r.o. a Žilinská univerzita v Žiline v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania a ostatných vzdelávacích aktivít uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci.

01. 11. 2022

V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou sa nám podarilo byť súčasťou „Smart konferencie“ v Prešove .

20. 10. 2022

Nadviazali sme spoluprácu s ŠOP SR ! Podarilo sa nám uzatvoriť Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.